Privacy Policy

Privacy Policy

Kleurbolletje gevestigd aan de Antwerpsestraat 4 4611AG Bergen op Zoom , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kleurbolletje
Antwerpsestraat 4

4611AG Bergen op Zoom

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kleurbolletje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op viakleurbolletje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kleurbolletje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Kleurbolletje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kleurbolletje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van kleurbolletje) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kleurbolletje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gewone persoonsgegevens > 7 jaar > Vanwege de fiscal wetgeving
 • Personalia > 7 jaar > Vanwege de fiscal wetgeving
 • Adres > 7 jaar > Vanwege de fiscal wetgeving
 • Overige bestelgegevens > 7 jaar > Vanwege de fiscal wetgeving
 • Gegevens voor tracking en analytische doeleinden > 2 jaar > Vanwege analytische doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

Kleurbolletje deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kleurbolletje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt kleurbolletje uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Dit zijn derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel- of postdienst voor het leveren van een product dat u hebt besteld. Daarnaast werken wij samen met een marketing bureau en maken wij gebuikt van analytische tools zoals Google. Wij verlenen informatieve wanneer de wetshandhaving of overheidsdiensten een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken en wanneer de wetgeving en/of andere overheidsinstanties dit eisen.

Kleurbolletje deelt gegevens met sociaal media mits u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van een sociaal netwerk, zoals Facebook of Instagram (bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account), worden uw activiteiten op onze website ook op dat sociale netwerk beschikbaar gemaakt. Indien u bent aangemeld bij een van deze sociale netwerken tijdens uw bezoek aan een van onze website kan het sociale netwerk op basis van uw privacy-instellingen deze gegevens toevoegen aan uw bijbehorende profiel op dit netwerk. Indien u dit soort delen van uw gegevens wenst te voorkomen, meldt u zich dan af op uw sociale netwerk voordat u de shop bezoekt. Ook kunt u indien mogelijk de privacy-instellingen wijzigen. Lees het privacy beleid van deze sociale netwerken voor uitgebreide gegevens over het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u geschikte privacy-instellingen op uw behoeften kunt afstemmen.

Daarnaast maken wij gebruik van “aangepaste doelgroepen” bij Facebook/Instagram. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven. Als u uit deze “aangepaste doelgroep” verwijdert wilt worden, geeft u dat dan aan via kleurbolletje.nl. Ook kunt u zichzelf via Facebook /Instagram afmelden voor advertenties .

Het kan zijn dat u daarna onze advertenties nog ziet, doordat u in een algemene doelgroep van Facebook valt. Hiervoor kunt u contact opnemen met Facebook.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kleurbolletje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. kleurbolletje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of door de cookiesettings uit de footer aan te passen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting Veilig internetten.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media- bedrijven. Hieronder een overzicht.

Analytische cookies:

Cookie: Google Analytics Naam: _gat Functie: Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. Bewaartermijn: 1 minuut

Naam: _gid Functie: Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. Bewaartermijn: 24 uur

Naam: _ga Functie: Abalytische cookie die websitebzoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. Bewaartermijn: 2 jaar

Sociale cookies:

Cookie: Facebook Naam: Cookies van https://www.facebook.com Functie: Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u door een website bezoek, advertenties van kleurbolletje te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

Cookie: Trustpilot Naam: __auc, ajs_anonymous_id, ajs_group_id, ajs_user_id, amplitude_id Functie: Het verzamelen van reviews en het gebruiken van de truspilot widget om reviews te tonen. Bewaartermijn: De geldigheid is verschillende, maar maximaal 10 jaar

Advertentie cookies:

Cookie: Google Adwords Naam: 1P_JAR, CONSENT, SIDCC, NID, __gads, APISID, SSID, SID, S, SAPISID, HSID Functie: We adverteren met onze producten ook in Google Adwords. Hierdoor kunnen we meten welke campagnes welke opbrengst hebben behaald. Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

Cookie: Double Click Naam: Cookies van doubleclick.net, apis.google.com, accounts.google.com Functie: In het advertentienetwerk plaatsen we banners van producten en/of de webshop. Hier plaatsen we ook gepersonaliseerde banners. We delen hierbij geen persoonsgegevens met het advertentienetwerk. Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar.

Cookie: Google Naam: APISID, NID, SID, 1P_JAR, DV Functie: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op het Goole netwerk te laten zien. Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

Cookie: Google Naam: AID, TAID Functie: Deze cookies linken de activiteit op andere apparaten waarop u eerder ingelogd bent geweest met uw Google-account. Op basis hiervan worden de advertenties die u te zien krijgt bepaald en worden conversiegebeurtenissen gemeten. Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

Cookie: Google Naam: HSID, SSID, SIDCC, APISID, SAPISID Functie: Deze cookies zorgen ervoor dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor video’s gehost door YouTube. Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door kleurbolletje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kleurbolletje.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

kleurbolletje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

kleurbolletje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kleurbolletjes.nl

Wijziging in de Privacy policy

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan kunt u dat op deze pagina terug vinden.

Laatst gewijzigd op 11 Juli 2019